Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim u dzieci

Home 9 blog 9 Niepełnosprawność 9 Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim u dzieci
Opublikowano: 30 marca 2022

Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które polega na znacznym obniżeniu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy obniżenie zachowań adaptacyjnych. U dzieci z niepełnosprawnością intelektualną obserwuje się dużą różnorodność zaburzeń. Są wśród nich zaburzenia: mowy, pamięci, sprawności motorycznej i manualnej, emocjonalne i inne. Niepełnosprawność intelektualna ogranicza dziecko w uczeniu się, nabywaniu doświadczeń, przystosowaniu społecznym. Dlatego ogromne znaczenie ma odpowiednia rehabilitacja i rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnym intelektualnie wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości ze strony nauczyciela.  Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, także w  szkołach ogólnodostępnych. Zaleca się jednak posłanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie do specjalnej placówki. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualne w stopniu lekkim wymaga specjalistycznej wiedzy oraz metod stosowanych przez nauczyciela. Chociaż dziecko niepełnosprawne intelektualne w stopniu lekkim na pierwszy rzut oka nie odstaje od rówieśników, to podczas głębszej obserwacji mogą zostać zauważone problemy z koncentracją, pamięcią, analizą, podzielnością uwagi, uczeniem się, wypowiadaniem myśli i  niestałością emocjonalną.

Zobacz także: Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim wymagają zastosowania kilku rozwiązań podczas nauki w szkole, które pozwolą im na lepsze przyswajanie informacji i rozwój:

 • nauczanie oparte na konkretach,
 • zredukowanie tematyki abstrakcyjnej do minimum,
 • troska o przystępność języka,
 • przedstawianie instrukcji wykonania zadania w sposób czytelny,
 • upewnianie się, czy uczeń rozumie zadanie,
 • nauka tworzenia map myśli,
 • angażowanie ucznia do prac na terenie szkoły,
 • praca w małych grupach,
 • wydłużenie czasu pracy,
 • zwracanie uwagi na postęp,
 • wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości,
 • dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien być świadomy, że wszelkie problemy, odstępstwa i zmiany nastroju ucznia nie  są efektem lenistwa, ale problemów z rozwojem funkcji intelektualnych. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim wymaga stałego powtarzania materiałów i utrwalania informacji, dodatkowo przekaz słowny lepiej zastąpić oddziaływaniem na wiele zmysłów.

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – sposoby pracy

Bardzo ważną kwestią w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym jest nadzór, ponieważ dzieci szybko się nudzą i tracą koncentrację. Ogromną rolę odgrywa system pochwał oraz nagród, który stanowi dodatkową motywację. Ważny jest także stały kontakt z rodzicami dziecka niepełnosprawnego. Nauczyciel powinien zadbać także o edukację innych uczniów z zakresu kontaktów z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Niepełnosprawność w stopniu lekkim u dzieci nie zawsze wymaga stosowania specjalnych metod nauczania, warto jednak wziąć do pod uwagę i zadbać o ich rozwój intelektualny i społeczny.

IPET – w przypadku osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

IPET to indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który opracowywany jest dla uczniów z niepełnosprawnością. IPET przygotowywany jest przez wychowawcę lub specjalistę szkolnego (pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę nauczania ogólnego. Program ten musi być jednak dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują dla ucznia wymagania edukacyjne, które stanowią podstawę oceny jego postępów w nauce.

Zobacz także: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Zobacz także inne posty:

Chalin – co zobaczyć?

Chalin – co zobaczyć?

Chalin to mała wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim. Po raz pierwszy wspomniano o miejscowości...

Magiczny ślub nad jeziorem

Magiczny ślub nad jeziorem

Ślub i wesele to jeden z najważniejszych momentów w życiu, dlatego każda para młoda chce żeby był wyjątkowy i...