Warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych i seniorów

Home 9 Zajęcia 9 Warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych i seniorów

Terapia zajęciowa daje osobom niepełnosprawnym, a także seniorom możliwość rehabilitacji fizycznej, psychicznej, zawodowej oraz społecznej. Terapię zajęciową stosuje się głównie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie oraz z osobami chorymi psychicznie. Terapia zajęciowa stosowana jest także podczas pracy z osobami wykluczonymi społecznie, osobami starszymi oraz dziećmi, które mają problemy z uczeniem się.

Cele terapii zajęciowej

Szczegółowe cele terapii zajęciowej dostosowywane są do potrzeb osób rehabilitowanych. Najczęściej celem terapii zajęciowej jest:

 • Usprawnienie,
 • poprawa stanu fizycznego oraz psychicznego,
 • poprawa jakości życia,
 • wzmocnienie lub utworzenie u osoby rehabilitowanej poczucia własnej wartości,
 • aktywizacja osób chorych,
 • przygotowanie do życia wśród społeczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności zawodowych,
 • rozwijanie komunikatywności oraz komunikacji interpersonalnej.

Formy terapii zajęciowej

Do form terapii zajęciowej zalicza się:

 1. Ergoterapię, czyli terapię poprzez pracę, zalicza się do niej m.in.: garncarstwo, krawiectwo, kaletnictwo, ogrodnictwo, tkactwo;
 2. Socjoterapię, która obejmuje m.in. ludoterapię oraz trening umiejętności społecznych;
 3. Arteterapię, która polega na aktywizacji pacjenta w zajęciach artystycznych. Do metod artereapii zaliczamy:
 •  muzykoterpię,
 •  plastykoterpię,
 •  choreoterapię,
 •  biblioterapie,
 •  filoterapię,
 •  fotografoterapię,
 •  chromoterpię – przebywanie w otoczeniu różnego rodzaju kolorów.

Efekty terapii zajęciowej

Terapia zajęciowa nie tylko pomaga w nabywaniu sprawności i umiejętności przydatnych w dalszym życiu, jest także doskonałym sposobem na pozbycie się negatywnych emocji, redukcję stresu i wyciszenie się. Terapia zajęciowa u seniorów pomaga na uniknięcie powszechnych chorób wieku starczego, np. demencji. Dodatkowo pomaga w nawiązywaniu nowych znajomości i redukuje poczucie samotności i smutku. U osób niepełnosprawnych jest doskonałą okazją na zdobycie nowych umiejętności, a także poprawę komfortu życia. W wielu przypadkach terapia zajęciowa i odpowiednia rehabilitacja sprawiają, że osoba niepełnosprawna w przyszłości może być samodzielna lub w przypadku większej niepełnosprawności samotnie radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.