Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Home 9 Niepełnosprawność 9 Pomoc dla niepełnosprawnych 9 Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pojawienie się w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością wywraca życie jego bliskich do góry nogami. Istnieje jednak wiele form wsparcia finansowego, a także fundacji specjalizujących się w pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Finansowa pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc finansowa dla dzieci niepełnosprawnych skierowana jest do ich rodziców. Opiekun dziecka niepełnosprawnego, aby otrzymać świadczenia musi pozostać bezrobotny. Wówczas ma prawo do otrzymania:

  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • zasiłku rodzinnego,
  • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji,
  • zasiłku pielęgnacyjnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć także na dofinansowania celowe:

  • dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – dla dziecka i opiekuna,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze.

Fundacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym – Fundacja Olandia

Do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych niezbędny jest odpowiedni sprzęt, operacje i rehabilitacja. Fundacja Olandia pomaga w zebraniu funduszy na pokrycie wszelkich wydatków przeznaczonych na poprawę jakości życia podopiecznych w potrzebie. Wspieramy rodziców i opiekunów, by odciążyć ich finansowo. Fundacja Olandia prowadzi także wiele projektów, których celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, organizujemy festyny, jarmarki i koncerty, podczas których organizujemy zbiórki pieniędzy. Podczas nasze projektu „Magiczna Kraina 100 Jezior” udało nam się zorganizować 50 różnych warsztatów m.in.: astronomiczne, przyrodniczo – ornitologiczne, malarskie, fotograficzne, kulinarne, ekologiczne, telewizyjno teatralne, eko kosmetyki, historyczne. Formę zajęć dopasowujemy do osób niepełnosprawnych, które biorą w nich udział. Udział w warsztatach stanowi formę rehabilitacji, pomaga w rozwoju pasji, a także funkcji intelektualnych oraz społecznych.