Wiatrak Paltrak – Skansen Olandia

Home 9 Wiatrak Paltrak – Skansen Olandia

bez-tytulu

 

 

 

Tytuł projektu:  Rozbudowa skansenu olenderskiego poprzez translokacje, renowacje i adaptacje na cele kulturowe zabytkowego wiatraka paltarka.

Cel projektu: Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu przez translokację, konserwację i renowację zabytkowego

drewnianego wiatraka paltraka na teren Skansenu Olenderskiego w Prusimiu

Beneficjent: Fundacja Olandia

Wartość projektu 514 000 zł netto

Wkład Funduszy Europejskich stanowi 85% całej inwestycji.

Tytuł projektu:  Rozbudowa skansenu olenderskiego poprzez translokacje, renowacje i adaptacje na cele kulturowe zabytkowego wiatraka paltarka.

Projekt polega na translokacji zabytkowego wiatraka paltraka na teren Skansenu Olenderskiego w Prusimiu wraz z jego renowacją, konserwacją oraz
adaptacją na cele kulturalne, poprzez utworzenie muzeum młynarstwa. Projekt realizowany jest w ramach jednego zadania – Translokacja zabytkowego wiatraka paltraka wraz z jego konserwacją i adaptacją na cele kulturalne.

Celem proj.jest zachowanie, ochrona,promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu przez translokację, konserwację i renowację zabytkowego
drewnianego wiatraka paltraka.

Wiatrak paltrak z Władysławowa gm. Wierzbinek (daw. Przysiolek Sowa).  z miejscowości Noć. Zbudowany pierwotnie w okolicach jez. Gopło. Pochodzi z 1880 r. a jego historia sięga 1754r.

Projekt jest realizowany z:

4.4.1. Oś priorytetowa 4, środowisko; działanie 4.4 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego ; poddziałenie 4.4.1.inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu WRPO na lata 2014-2020.

Invalid Displayed Gallery