Olenderski wiatrak

Home 9 Olendrzy 9 Olenderski wiatrak

Wiatrak typu „Holender” pojawił się na terenie Polski najpóżniej, znaczenie wcześniej występowały tu wiatraki typu koźlak. W przeciwieństwie do wcześniej budowanych wiatraków, holender miał nieruchomy korpus oraz obrotową górę ze śmigłami. W Polsce tego typu wiatraki zaczęły pojawiać się w XVIII wieku. Na początku większość konstrukcji wykorzystywano do mielenia ziaren zboża, służyły także do osuszania terenu. Obecnie wiatraki typu „Holender” w większości pełnią funkcję turystyczną.

Olenderski wiatrak w Olandii

W centralnym punkcie Krainy wypoczynku – Olandii stoi wiatrak typu „Holender”, który został przeniesiony tam z  Niegocina. Obecnie stanowi wizytówkę tego miejsca. Za odbudowę wiatraka odpowiadała Fundacja Olandia, która pozyskała dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi, a prace budowlane wykonała firma ciesielska z Zakopanego. Olenderski wiatrak to tylko jedna z zabytkowych budowli znajdujących się na terenie ośrodka. W Olandii można zobaczyć także Dwór, Spichlerz oraz Kamiennik, w których znajdują się restauracja, pokoje hotelowe, winiarnia oraz SPA. Fundacja Olandia w ramach programu ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego osadników olenderskich, podjęła działania, dzięki którym:

  • przeniesiono 160 letni wiatrak typu Holender,
  • przeniesiono wiatrak typu Paltrak datowany na 1754 rok,
  • wykonano miniatury zabudowy pozamiejskiej XIX wieku znajdujące się w skansenie olenderskim,
  • przeniesiono koło młyńskie,
  • zrekonstruowano piec do wypieku chleba.

Rekonstrukcja i ochrona zabytków jest jednym z głównych przedsięwzięć Fundacji. Fundacja Olandia dba także o rozwój historycznej świadomości społecznej.

 

Kultura olenderska w Olandii

Olendrzy w Polsce znacząco wpłynęli na wygląd krajobrazu, a także rozwój rolnictwa na obszarach przez nich zamieszkiwanych, dlatego Fundacja Olandia razem z Olandią dba o pamięć o historii tych ludów. Budynki w Olandii po renowacji nawiązują formą do kształtu jaki uzyskały w XIXw., w czasie, kiedy Prusim był własnością rodziny Von Reiche. Prace budowlane związane z odbudową budynków rozpoczęły się w lipcu 2009r, a wielkie otwarcie Olandii nastąpiło 30 lipca 2010r. Ta bajkowa kraina cieszy się popularnością nie tylko ze względu na położenie w malowniczej Krainie 100 Jezior, ale także ze względu na historię tego miejsca oraz kultywowanie tradycji i historii Olendrów.

 

Warto wiedzieć
Olenderska kuchnia