Wiatrak Koźlak – Skansen Olandia

Home 9 Wiatrak Koźlak – Skansen Olandia
Znaki_RPO

Projekt będzie polegał na translokacji zabytkowego wiatraka koźlaka na teren Skansenu Olenderskiego w Prusimiu wraz z jego renowacją, konserwacją oraz adaptacją na cele kulturalne, poprzez utworzenie muzeum młynarstwa.

Beneficjent: Fundacja Olandia

Wartość projektu : 557 620,50zł

Wkład Funduszy Europejskich stanowi 85% całej inwestycji.

Tytuł projektu: Rozbudowa Skansenu Olenderskiego w Prusimiu poprzez translokację, renowację i adaptację na cele kulturalne zabytkowego wiatraka koźlaka.

Rozbudowa Skansenu Olenderskiego w Prusimiu poprzez translokację, renowację i adaptację na cele kulturalne zabytkowego wiatraka koźlaka.

Celem proj. jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu poprzez translokację, konserwację oraz renowację
zabytkowego drewnianego wiatraka koźlaka na teren Skansenu Olenderskiego w Prusimiu, zajmującego się kultywowaniem i promocją kultury olenderskiej.
Translokacja zabytkowego wiatraka na teren Skansenu i dział. zmierzające do jego konserwacji i renowacji pozwolą na zachowanie dla przyszłych pokoleń
cennego kulturowo obiektu dziedzictwa kultur, który był w złym stanie. Adaptacja wiatraka na cele kulturalne będzie skutkowała szeregiem
korzyści społeczno – kulturalnych, organizacja warsztatów, wystaw i pokazów pozwoli na czynny udział w poznawaniu kultury olendrów i zawodu młynarza.

Wiatrak Kożlak pochodzi z Krzywosądowa – Powiat Pleszewski. Wiatrak pochodzi z 1822 roku.

Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.