Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Home 9 Niepełnosprawność 9 Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Zagadnienia aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych stanowiły przedmiot zainteresowania organizacji i pracodawców. Ze względu na swoje dysfunkcje osoby niepełnosprawne o wiele gorzej odnajdują się w środowisku społecznym oraz zawodowym.

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często pomimo możliwości podjęcia pracy zawodowej nie robią tego. Problemem jest brak dostosowanego miejsca pracy, a także opiekuna, których oferowałby wsparcie dla niepełnosprawnego. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu pomoc w przygotowaniu do podjęcia pracy zarobkowej, a także uczestnictwo w życiu społeczno-zawodowym.

Aktywizacja niepełnosprawnych

Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych wykorzystuje trening kluczowych umiejętności społecznych, a także doradztwo psychologiczne. Aktywizacja społeczna ma na celu zmotywowanie osób niepełnosprawnych za pomocą działań głównie psychologicznych, kształtujących i rozwijających umiejętności osobiste i społeczne. W Fundacja Olandia poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w wydarzeniach, spotkania się z innymi osobami i uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach. Terapia zajęciowa to jeden ze sposobów rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej polegający na angażowaniu osoby niepełnosprawnej w różne rodzaje i formy aktywności życiowej. Terapia zajęciowa to doskonałe rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych.

Terapia zajęciowa dla osób niepełnosprawnych

Systematycznie prowadzona terapia zajęciowa pozwala na rozwój osoby niepełnosprawnej. Terapia zajęciowa pozwala niepełnosprawnemu na odkrycie umiejętności i predyspozycji do pracy. Zmniejsza frustracje, pozwala na wykonywanie pracy i zajęć twórczych, które zmniejszają stres i napięcie nerwowe. Aktywności wykonywane w ramach terapii zajęciowej wpływają na poprawienie samopoczucia pacjentów oraz ich zdolności interpersonalnych. Wyróżniamy 3 rodzaje terapii zajęciowej, która wpływa na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych:

  • ergoterapia – terapia poprzez pracę, np. ceramika, ogrodnictwo, krawiectwo, kaletnictwo, hafciarstwo;
  • socjoterapia – terapia wykorzystująca spotkania grupowe, towarzyskie, np. ludoterapia, terapia ruchem;
  • arteterapia – terapia poprzez tworzenie lub obcowanie ze sztuką, np. malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek.

Terapia zajęciowa pozwala na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych poprzez rozwinięcie samodzielności, pewności siebie, funkcji społecznych, umiejętności interpersonalnych, a także pozwala im na zdobycie niezbędnych zdolności.