Niepełnosprawność

Home 9 blog 9 Kategoria: Niepełnosprawność
Niepełnosprawność słuchowa

Niepełnosprawność słuchowa

Pogorszenie słuchu jest przypadłością kojarzącą się głównie z osobami starszymi. Zdarza się jednak, że niedosłuch występuje także u dzieci. Za ubytki słuchu może odpowiadać: nadmierna ekspozycja na hałas i zmiany w strukturze ucha, ale także przebyte infekcje i urazy...
Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa

Osobę niepełnosprawną ruchowo charakteryzuje ograniczona sprawności kończyn górnych, dolnych lub kręgosłupa, która powstała wskutek trwałego ubytku spowodowanego uszkodzeniem lub niedorozwojem mózgu, bądź schorzeń, uszkodzeń lub zniekształceń w układach: kostnym,...
Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna nie jest rzadką przypadłością i dotyka wiele osób. Niepełnosprawność intelektualna u dzieci objawia się jako zaburzenia rozwojowe. Już na wczesnym etapie możemy zaobserwować np. trudności w raczkowaniu, siadaniu czy nauce chodzenia....
Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej

Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej

Niepełnosprawność intelektualna u dzieci może być wywołana przez szereg różnorodnych przyczyn: aberracje chromosomowe – nadmiar chromosomu lub zmiana ich struktury, najczęściej spotykaną aberracją jest zespół Downa,choroby genetyczne,choroby metaboliczne. Upośledzenie...