Kim jest i czym się zajmuje terapeuta zajęciowy?

Home 9 Zajęcia 9 Kim jest i czym się zajmuje terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy to osoba, która posiada wykształcenie medyczne w zawodzie terapeuty zajęciowego. Pracuje on przede wszystkim z osobami niepełnosprawnymi, seniorami oraz dziećmi. Zadaniem terapeuty zajęciowego jest poprawa kondycji fizycznej oraz psychicznej pacjenta. Pacjenci po terapii zajęciowej stają się bardziej samodzielni.

Cechy dobrego terapeuty zajęciowego

Terapeuta zajęciowy powinien być osobą empatyczną i wyrozumiałą ze względu na pacjentów, z którymi współpracuje. Powinien umieć komunikować się z pacjentem oraz jego rodziną. Terapeuta zajęciowy dobiera rodzaj zajęć oraz terapii do potrzeb osoby rehabilitowanej. Zadaniem terapeuty jest planowanie zajęć indywidualnych oraz grupowych dobranych do indywidualnych potrzeb każdego z podopiecznych.

Gdzie może pracować terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy może pracować w wielu miejscach, np.:

 • Domach pomocy społecznej,
 • sanatoriach,
 • oddziałach szpitalnych,
 • domach opieki,
 • klubach seniora,
 • hospicjach,
 • szpitalach,
 • poradniach rehabilitacyjnych,
 • warsztatach terapii zajęciowej.

Jakie są obowiązki terapeuty zajęciowego?

Terapeuta zajęciowy posiada wiele obowiązków, jego praca wymaga także kontaktu z innymi lekarzami, którzy zajmują się leczeniem pacjentów. Do obowiązków terapeuty zajęciowego może należeć:

 • rozpoznawanie potrzeb osoby niepełnosprawnej, dziecka lub seniora,
 • planowanie indywidualnego oraz grupowego planu działań i zajęć dla poszczególnych pacjentów,
 • organizowanie w ramach terapii zajęciowej różnego rodzaju gier i zabaw,
 • poprawa stanu fizycznego pacjenta, a także jego samodzielności oraz zdolności do odnalezienia się wśród społeczeństwa,
 • pomoc w integracji w środowisku zawodowym,
 • nauka posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym,
 • wspieranie pacjentów podczas zajęć i pomoc przy wykonywaniu różnego rodzaju zadań.

Terapeuta zajęciowy ze względu na charakter swojej pracy oraz współpracę z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami powinien przestrzegać szeregu zasad. Terapeuta zajęciowy nie powinien zmuszać do uczestnictwa w zajęciach. Dobierając rodzaje terapii zajęciowej powinien mieć na uwagę kondycję uczestników zajęć, a także użyteczność zajęć w życiu codziennym.