Skansen Olandia

Home 9 Bez kategorii 9 Skansen Olandia

Nasze działania pozwoliły utworzyć Skansen  OLENDERSKI w Prusimiu, kultywującego pamięć o osadnictwie olenderskim oraz propagującym olbrzymi wkład Olendrów w rozwój Wielkopolski.

Dzięki programowi ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego osadników olenderskich udało się zrealizować:

– przeniesienie Wiatraka typu Holender;

– wykonanie miniatur zabudowy pozamiejskiej XIX wieku;

– przeniesienie koła młyńskiego;

– rekonstrukacja pieca do wypieku chleba;

Więcej o Olendrach!