Pomoc dla niepełnosprawnych

Home 9 Niepełnosprawność 9 Pomoc dla niepełnosprawnych

Osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności przysługują określone prawa oraz ulgi, które umożliwiają im lepsze funkcjonowanie, dają dostęp do drogich leków oraz sprzętów. Z jakich form pomocy mogą skorzystać osoby niepełnosprawne?

Pomoc dla osoby niepełnosprawnej – ulgi

Jedną z form pomocy dla osób niepełnosprawnych jest możliwość korzystania ze zniżek, a także darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej, w busach i kolejach. W różnych miastach Polski obowiązują różne ulgi, dlatego najlepiej zapoznać się wcześniej z regulaminem danego przewoźnika. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z pomocy dla niepełnosprawnych w postaci ulg na przejazdy kolejami:

  • 37% ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
  • 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko w klasie 2. pociągów osobowych,
  • 95 % ulgi na przejazdy w pociągach PKP dla opiekuna towarzyszącego w podróży

Z ulgi na tańsze przejazdy kolejami mogą korzystać także osoby niewidome oraz dzieci niepełnosprawne, które podróżują z miejsca zamieszkania do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia.

Formy pomocy osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wielu form pomocy, które umożliwiają im swobodne poruszanie się, korzystanie z placówek medycznych, banków i innego rodzaju instytucji. Dodatkowo mają dostęp do wielu zniżek i refundacji, które dają im dostęp do drogich leków oraz sprzętów.

Architektura

Nowo powstałe budynki od razu przystosowywane są do osób niepełnosprawnych, dodatkowo ułatwienia dla niepełnosprawnych są już normą w urzędach miast, a także obiektach kulturalnych. Także placówki medyczne przystosowane są pod osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Placówki medyczne

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z pierwszeństwa w kolejce do lekarza, pielęgniarki, położnej, świadczeń w szpitalach i innych placówkach stacjonarnych i całodobowych, świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, usług farmaceutycznych w aptekach i świadczeń rehabilitacji leczniczej.

Wyroby medyczne

Jako osoba z niepełnosprawnością masz prawo do korzystania z wyrobów medycznych. Żeby otrzymać takie wsparcie, niezbędne jest zlecenie, które wystawia lekarz, pielęgniarka, położna, felczer lub fizjoterapeuta.

Jak pomóc osobie niepełnosprawnej?

Osoby niepełnosprawne, pomimo wielu ułatwień i usprawnień, czasem potrzebują dodatkowej pomocy, nawet obcych osób. Przeprowadzenie przez ulicę, przeczytanie numeru autobusu to czynności, które są dla nas codziennością, jednak dla osoby niepełnosprawnej mogą być wyzwaniem. Chcąc pomóc osobie niepełnosprawnej upewnij się, że na pewno tego potrzebuje. W przyjaznych środowiskach osoby te doskonale radzą sobie z różnego rodzaju wyzwaniami i nie potrzebują pomoc z zewnątrz.

Fundacja Olandia – pomoc dla niepełnosprawnych

W Fundacja Olandia pomagamy chorym i niepełnosprawnym. Poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń, jarmarków i festynów aktywizujemy osoby niepełnosprawne. W naszej fundacji spotkasz się z wieloma formami pomocy osobom niepełnosprawnym. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty: astronomiczne, przyrodniczo – ornitologiczne, malarskie, fotograficzne, kulinarne, ekologiczne, telewizyjno teatralne, eko kosmetyki, historyczne. Jak jeszcze pomagamy osobom niepełnosprawnym? Od kilku lat prowadzimy projekt „Wszyscy Mamy Marzenia”, w którym spełniamy marzenia naszych niepełnosprawnych podopiecznych – zakup sprzętu do rehabilitacji, wyjazd na wakacje i wiele innych.