Jak pomóc osobie niesamodzielnej?

Home 9 blog 9 Pomoc chorym 9 Jak pomóc osobie niesamodzielnej?
Opublikowano: 30 marca 2022

Osoby chore, niepełnosprawne lub w starszym wieku często wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Opieka nad osobą niesamodzielną wymaga dużej ilości czasu oraz zaangażowania, dlatego najbliżsi często decydują się na zatrudnienie opiekunki, skorzystania z pomocy opiekuńczej lub umieszczenie niepełnosprawnego w domu opieki. Opiekuni osób niesamodzielnych mogą liczyć na wsparcie państwa i skorzystać z form pomocy dla opiekunów osób niesamodzielnych. Jak pomóc osobie niesamodzielnej?

Pomoc dla osób niesamodzielnych

Opieka nad osobą niesamodzielną wymaga poświęcenia dużej ilości czasu oraz energii, często wiąże się z zamieszkaniem z chorym. Osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności mogą potrzebować pomocy specjalistów.Istnieje wiele rodzajów pomocy dla osób niesamodzielnych. Osoby niesamodzielne mogą skorzystać z opieki pielęgniarki w domu. Opieka ta obejmuje m.in.: leczenie ran i odleżyn, zmianę opatrunków, podanie leki, podłączanie kroplówki, pomoc opiekunom chorego i naukę zasad pielęgnacji i codziennych czynności, edukację bliskich w zakresie opieki nad chorym. Osoby niesamodzielne, które nie wymagają hospitalizacji mogą dostać się także do Zakładu opiekuńczo-leczniczego lub Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, które sprawują opiekę medyczną całodobowo oraz zapewniają pielęgnację pacjentów, którzy nie są samodzielni ze względu na swój stan zdrowia. Osoby przewlekle oraz nieuleczalnie chore mogą skorzystać z medycyny paliatywnej w hospicjum. Ma ona na celu uśmierzanie bólu i dokuczliwych objawów choroby,
gdy leczenie przyczynowe już nie skutkuje.

Wsparcie finansowanie dla osób chorych

Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc finansową w likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, technicznych i w komunikowaniu się, w wysokości nawet do 95%. Popularnymi świadczeniami pieniężnymi są zasiłek oraz dodatek pielęgnacyjny.

Zobacz także: Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych

Pomoc wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opiekunowie osób niesamodzielnych podporządkowują całe swoje życie opiece nad osoba od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Pomoc wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub w zapewnieniu czasowego zastępstwa.

Zobacz także inne posty:

Chalin – co zobaczyć?

Chalin – co zobaczyć?

Chalin to mała wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim. Po raz pierwszy wspomniano o miejscowości...

Magiczny ślub nad jeziorem

Magiczny ślub nad jeziorem

Ślub i wesele to jeden z najważniejszych momentów w życiu, dlatego każda para młoda chce żeby był wyjątkowy i...