Podopieczni

Home 9 Kategoria: Podopieczni
Maciej Pietrzak

Maciej Pietrzak

Maciej urodził się 18.01.2009 roku z rozpoznaniem opóźnienia etapów rozwoju fizjologicznych. Od samego urodzenia Maćko był walecznym chłopcem z dnia na dzień mama chłopca odkrywała nowe choroby. Najcięższą z chorób  jest Zespół Móżdżkowy oraz wada...
Filip Mroczyński

Filip Mroczyński

Filip choruje na zespół łamliwego chromosomu x Choroba uwarunkowana genetycznie głównym objawem jest upośledzenie umysłowe. Opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego, agresja, pewne cechy autystyczne. Aktualnie chodzi do przedszkola, tam ma realizowane zajęcia pedagogiczne...
Bogusz Fiszer

Bogusz Fiszer

Bogusz! Chłopiec wymaga całodobowej opieki swoich rodziców. Bogusz ma już zanik nerwów wzrokowych, słabo słyszy, nie mówi, nie chodzi, nie je sam, nie siedzi, nie reaguje na otoczenie, a wszystko to jest spowodowane niedoborem enzymu, zapobiegającego odkładaniu się...
Kuba Pawłowski

Kuba Pawłowski

Jakub  urodził się 13.08.2008 z porażeniem mózgowym, padaczką i zespołem Dandy Walker’a. W związku z chorobą syn nie mówi, jego rozwój psycho-ruchowy jest znacznie opóźniony, ma orzeczone upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. U Kuby występuje także...
Wiktoria Kulczyńska

Wiktoria Kulczyńska

Wiktoria urodziła 4.12.2002 się z przepuklina oponowo rdzeniową, rozszczep kręgosłupa i wodogłowiem Jest cewnikowana co 3 godziny z nocna przerwa 6 godzinną. Wiktoria przechodziła w swoim życiu 3 operacje. Jedna z nich to operacja  zwichnięcia stawu biodrowego druga...
Marcel Kokoszanek

Marcel Kokoszanek

Marcelek urodził się 21,07,2014 w swoim krótkim, bo zaledwie trzyletnim życiu, zniósł ogrom cierpienia i pokonał wiele przeszkód: urodził się z zespołem wad wrodzonych. Najpoważniejsze z nich to uszkodzenie chromosomu pary 5, rozszczep wargi i podniebienia, obustronne...