Filip Mroczyński

Home 9 Podopieczni 9 Filip Mroczyński

Filip choruje na zespół łamliwego chromosomu x Choroba uwarunkowana genetycznie głównym objawem jest upośledzenie umysłowe. Opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego, agresja, pewne cechy autystyczne. Aktualnie chodzi do przedszkola, tam ma realizowane zajęcia pedagogiczne rehabilitacja ruchowa, logopeda. Dodatkowo raz w tyg jeździ do Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu ( tam ma zajęcia z pedagogiem specjalnym, neurologopeda oraz specjalista SI ) od września idzie do szkoły specjalnej. Ostatnie badanie psychologiczne wykazało upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Film jest pod opieką wielu specjalistów. Długie podróże nie są możliwe ze względu na szybkie zmęczenie podróżą co następnie wywołuje agresje. W jego chorobie występują także objawy które maja dzieci z zespołem pradera williego tzn (brak sytości, otyłości olbrzymia). Filip bierze udział w  naszym programie ,,Wszyscy mamy marzenia” a największym jego marzeniem jest spotkanie z Robertem Lewandowskim. O spełnionym marzeniu Filipa więcej możecie przeczytać tutaj 

1