Wiktor i Jędrzej Kubsik

Home 9 Podopieczni 9 Wiktor i Jędrzej Kubsik

Wiktor urodził się 27.06.2006 u Wiktora występuje głęboka dysharmonia w rozwoju poznawczym i zaburzenia integracji sensorycznej, które związane są z nieprawidłową rejestracją oraz przetwarzaniem bodźców zmysłowych, głównie bodźców dotykowych, słuchowych, proprioceptywnych (czucia głębokiego) i przedsionkowych. Wszystko to głównie uwarunkowane jest niedosłuchem i opóźnionym rozwojem mowy. Obustronny niedosłuch stopnia lekkiego, subkliniczna niedoczynność tarczycy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół tików.

Wiktor choruje na cukrzycę typu I, obustronny niedosłuch stopnia lekkiego, subkliniczną niedoczynność tarczycy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W związku z powyższym występuje potrzeba objęcia Wiktora systematyczną pomocą psychologiczną oraz terapią poznawczo – behawioralną.

Wiktor jest pod stałą opieką laryngologa, neurologa, endokrynologa, psychologa, logopedy, protetyka słuchu.

Jędrek urodził się 27.06.2010 choruje na cukrzycę typu I.

Przekaż swój 1% na Fundacje Olandia KRS 0000349926

Możesz również przekazać darowiznę dla Jędrka i Wiktora wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Olandia 51 1090 1388 0000 0001 3199 3506!

Pomaganie Jest Fajne!