Nabór wniosków – Inicjatywy Oddolne – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Home 9 Warsztay i Granty 9 Nabór wniosków – Inicjatywy Oddolne – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja Olandia realizuje projekt pt,, Magiczna Kraina 100 Jezior” w ramach Narodowego Instytutu Wolności z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Fundacja Olandia ogłasza lokalny konkurs granatowy w ramach projektu ,,Magiczna Kraina 100 jezior”  – Inicjatywy Oddolne. Wnioski można składać w terminie: 07.08.2019 – 15.08.2019

W ramach projektu ,,Magiczna Kraina 100 Jezior”  – Inicjatywy Oddolne wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez stowarzyszenia oraz grupy nieformalne.

Szkolenie odbędzie się o godzinie 14.00 – 06.08.2019r. – Siedziba Fundacji Olandia

Prusim 5, 64-420 Kwilcz.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

zal-1_wniosek_inicjatywa_oddolna_olandia

 

otrzymaj-grant