Ekologia

EKOLOGIA – Nasze działania

Troska o środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy, przejawia się we wszystkich naszych działaniach. Działalność  Fundacji Olandia prowadzona jest  w duchu wartości społecznych, środowiskowych oraz ekonomicznych.

Dbamy o budowanie trwałych korzyści ekologicznych razem  z  mieszkańcami Krainy 100 Jezior. Skupiamy się głównie na podnoszeniu świadomości ekologicznej, edukowaniu najmłodszych i promowaniu ekologicznego stylu życia.

Przykłady  naszych działań:

  1. Warsztaty „Ekologia w oczach dzieci” – ZDJĘCIA  W dniu 19.10.2015 zakończyły się warsztaty i zajęcia w Olandia, które przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu Fundacja     OLANDIA zorganizowała dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu międzychodzkiego w ramach projektu „Ekologia w oczach dzieci”. W projekcie dzieci zapoznały się z problemami ekologicznymi otaczającej nas rzeczywistości. Zadaniem warsztatów było motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy o ekologii, oraz szeroko pojętej edukacji w zakresie tematów spotkania: „Walory Przyrodnicze Wielkopolski”, „Energia na co dzień” „Woda wokół nas”, „Las wokół nas”. Profesjonalne przygotowane w/w tematów budziło duże zainteresowanie i rodziło wiele dociekliwych pytań ze strony dzieci, co w rezultacie dawało zwiększanie ich świadomości na temat ekologii. Podsumowaniem projektu była konferencja w której uczestniczyli: jak zawsze fantastyczny Witold Marciniak, Dyrektor Zespołu Obsługi i Administracji Oświaty w Międzychodzie Pani Grażyna Marcinkowska, Dyrektor Szkoły w Kamionnie Pani Jolanta Klawe, Dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Pani Mirosława Hanyżkiwicz oraz dyrektor Zespołu Szkół w Kwilczu Pan Jacek Rosiak a także Dorota Mamet – koordynator projektu, Olaf Makiewicz – założyciel Fundacji, Iza Makiewicz, oraz liczne grono nauczycielskie. Dziękujemy także opiekunom poszczególnych klas a także Centrum Edukacji Przyrodniczej Chalin, oraz firmię ZUO Clean City Mnichy. Szczególnie podziękowania należą się Dorocie Mamet za fantastyczną organizację! W nagrodę za przepiękne wykonane prace oraz czynny udział w zajęciach, dzieci pojechały na integracyjną wycieczkę do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

grzybienie

  1. Ścieżka edukacyjna w Olandii – Budowa ścieżki edukacyjnej i punktu dydaktycznego o nazwie: OCHRONA BOGACTWA FAUNY I FLORY OLENDERSKIEJ KRAINY 100 JEZIOR” w Prusimiu współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach umowy dotacji numer 456/U/400/641  z dnia 14.12.2016 roku.Przedsięwzięcie  pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej i punktu dydaktycznego o nazwie: „OCHRONA BOGACTWA FAUNY I FLORY OLENDERSKIEJ KRAINY 100 JEZIOR” w Prusimiu współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach umowy dotacji numer 456/U/400/641  z dnia 14.12.2016 roku.Całkowity koszt przedsięwzięcia 29 400,00Kwota dofinansowana przez WFOŚiGW – 19 900,00Celem naszego przedsięwzięcia było ukazanie bogactwa fauny i flory przyległego obszaru Natura 2000 oraz propagowanie czynnego włączania się obecnych na ścieżce i w punkcie dydaktycznym osób do ochrony tego bogactwa i pozostałej przyrody oraz czynnego uczestnictwa w jej ochronie i pomnażaniu.  Odwiedzają nas dzieci i młodzież, mieszkańcy okolicznych miejscowości, wycieczki szkolne oraz przedstawiciele samorządów, którzy propagują ochronę przyrody. Przewidujemy, że  odwiedzi nas 2000 osób.grzybienie
  2. Promowanie obszaru N2000 Puszcza Notecka w Krainie 100 Jezior.
  3. Promowanie ekologicznego transportu – CARPORT
  4. Promowanie żywności slow food –
  5. Organizacja eventów o tematyce ekologicznej – Konferencja  w ramach projektu „Ekolandia” ZDJĘCIA
  6. Realizacja projektów ekologicznych – projekt „Ekolandia”
  7. Konkursy edukacyjne, plastyczne.
  8. Stymulowanie zielonego rozwoju regionu.

 

 

 

Siepomaga.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close