Olenderskie Mikołajki – 3.12.2017

Home 9 Imprezy 9 Olenderskie Mikołajki – 3.12.2017

Jak co roku organizujemy Olenderskie Mikołajki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci chore i niepełnosprawne z Krainy 100 Jezior.