Olenderski Inkubator Artystyczny 2018

Home 9 Warsztaty - Magiczna Kraina 100 Jezior 2019 9 Olenderski Inkubator Artystyczny 2018

W 2018 roku Fundacja Olandia prowadzi  VI edycja projektu „Olenderski Inkubator”, której głównym celem jest Edukacja Obywatelska w zakresie poznawania historii olenderskiego regionu, wpływie osadników olenderskich na rzecz odzyskania przez Polską niepodległości  oraz działań proekologicznych na rzecz regionu krainy 100 jezior, których celem jest zwiększenie ilości inicjatyw oddlonych  wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. Fundacja Olandia organizuje  warsztaty i koncerty edukacyjne dla mieszkańców powiatu Międzychodzkiego, Wielkopolski i Polski. Warsztaty organizowane przez Fundacje są bezpłatne. Każdy z uczestników zapisuje się na warszaty poprzez  kontakt telefoniczny  668-021-976 lub mailowy damian.michalek@olandia.pl.

Olendeski Inkubator artystyczny jest realizowany z projektów dofinasowanych z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Więcej informacji o harmonogramie warsztatów znajdziesz tutaj.

fio_logo2urzad-marszalkowski-wojewodztwa-wielkopolskiego-900x300