Odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia dot. opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu

Home 9 Zapytanie ofertowe 9 Odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia dot. opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Zamawiający – Fundacja Olandia odstępuje od realizacji przedmiotu zamówienia dot. opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w oparciu o pkt. X ppkt. 3 zamieszczonego na swojej stronie www (https://www.fundacjaolandia.org/) zapytania ofertowego dot. przygotowania ww. dokumentów. Powodem odstąpienia od podpisania umowy i unieważnienia ww. postępowania jest niemożność przystąpienia Zamawiającego do konkursu w ramach poddziałania 4.4.1 WRPO ze względu na fakt, iż planowany do odnowienia obiekt nie jest zabytkiem. W związku z tym, zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca nie może uzyskać dofinansowania na jego renowację.