Nabór wniosków – Inicjatywy Oddolne – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Home 9 Warsztay i Granty 9 Nabór wniosków – Inicjatywy Oddolne – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nabór wniosków:

Fundacja Olandia we współpracy z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich  ogłasza lokalny konkurs granatowy w ramach Olenderskiego Inkubatora – Inicjatywy Oddolne. Wnioski można składać w terminie: 13.08.2018 – 26.08.2018

W ramach Programu Olenderski Inkubator  – Inicjatywy Oddolne wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez stowarzyszenia oraz grupy nieformalne.

Szkolenie odbędzie się o godzinie 13.00 – 17.08.2018r. – Siedziba Fundacji Olandia Prusim 5, 64-420 Kwilcz. 

Dokumenty do pobrania:

  1. regulamin_inicjatywy-oddolne_fundacja_olandia
  2. zal-1_wniosek_inicjatywa_oddolna_fundacja_olandia
  3. zal-2_karta-oceny-formalnej_inicjatywy-oddolne_fundacja_olandia
  4. zal-3_karta_oceny_merytorycznej_inicjatywy-oddolne_fundacja_olandia
  5. zal-4_sprawozdanie_inicjatywy-oddolne_fundacja_olandia

dzialania-oddolne-2018