Olenderski Poznań 2017r.

Home 9 Olenderski Poznań 9 Olenderski Poznań 2017r.

 

Olenderski Poznań to projekt, który jest realizowany w ramach projektu ,, Kulturalny Stary Rynek” organizowanego przez Estrade Poznańską.
Projekt realizowany z konkursu grantowego.
kulturalny-stary

 

Olenderski Poznań 2017r.

Projekt polega na przygotowaniu pokazów plenerowych mających na celu prezentację i przybliżenie mieszkańcom

Poznania informacji o kulturze osadnictwa olenderskiego w Wielkopolsce, w tym także w najbliższych okolicach Poznania

oraz Krainie 100 Jezior.

Ideą pokazów ma być przeniesienie na place miasta dawnej olenderskiej zagrody wiejskiej – w postaci przygotowanej

specjalnie scenografii montowanej na scenie oraz włączenie widzów – przechodniów, mieszkańców Poznania,

zgromadzonej podczas pokazów publiczności w życie prezentowanego na scenie domostwa, a więc jego codziennych prac

gospodarskich, rzemiosła i zwyczajów. Pokazy te będą pretekstem do opowieści o historii osadników olenderskich, ich

wpływie na rozwój kultury rolnej w całej Wielkopolsce. Realizacja zadania pozwoli na zaprezentowanie w centrum Poznania (w wybranym, uzgodnionym z odpowiednimi

zarządcami terenów miejscu i terminie), swego rodzaju „przenośnego skansenu”, wprowadzenie w obszar dużego miasta

wiejskiej zagrody, zaproszenia publiczności do wspólnego działania i prac.

Prócz pokazów rękodzielnictwa i prac gospodarstwa domowego w trakcie zadania przygotowany zostanie specjalny

scenariusz inscenizacji pozwalającej zaprezentować tradycje, zwyczaje i kulturę dotyczącą dawnych mieszkańców

Wielkopolski wywodzących się z osadnictwa olenderskiego.

Pokażemy zespoły muzyczne i folklorystyczne.

Impreza realizowana będzie odbywała się 22.07.2017r. na Starym Rynku w Poznaniu. Będą  prezentowane pokazy rękodzieła, prac gospodarstwa domowego i inscenizacje odtwarzające zwyczaje i dawne prace a

także przekazujące wiedzę na temat osadnictwa. W zajęcia te i w pokazy (np. wspólne tańce) włączani będą widzowie –

publiczność gromadząca się na placu. Uczestnictwo nie będzie niczym ograniczane.

Oprócz pokazów i inscenizacji w ramach zadania przygotowane zostaną również materiały informacyjne, które

prezentowane będą na wydrukowanych folderach – ulotkach oraz podczas trwającej ustawicznie prezentacji

multimedialnej dostępnej w ramach specjalnie zaprojektowanego miejsca scenografii. Miejsce to będzie dawało

możliwość spotkania z zaproszonymi do współpracy historykami, posłuchania prelekcji na temat np. wybranych

zwyczajów, praw osadnictwa, sposobów gospodarowania, ziół, dawnej kuchni.

Zadanie będzie również promowane w mediach – regionalnej tv i radiu, prasie, internecie oraz

za pośrednictwem specjalnych ulotek.

Niepowtarzalnym walorem zadania będzie możliwość spotkania mieszkańców dużego miasta z wsią, która „przyjdzie” na

miejski plac i tam zaprezentuje swe zwyczaje, tradycje, pozwoli przenieść się w czasie i przybliżyć dziedzictwo przeszłości,

by lepiej zrozumieć współczesność.

Realizatorzy zadania zakładają szczególne zainteresowanie wśród pokolenia młodzieży i dzieci, które będą mogły – np.

wraz z rodzicami przeżyć możliwość udziału w dawnych pracach, wykonać samodzielnie drobne przedmioty czy czynności,

poznać rytm dnia na wsi, a przy okazji poznać wiedzę na tematy osadnictwa olenderskiego, wielkopolskiej

wielokulturowości, ważnych, zasłużonych postaci, historii.

1wwww-olendrrski-poznan