Olenderski Poznań 2017r.

 

Olenderski Poznań to projekt, który jest realizowany w ramach projektu ,, Kulturalny Stary Rynek” organizowanego przez Estrade Poznańską.
Projekt realizowany z konkursu grantowego.
kulturalny-stary

 

Olenderski Poznań 2017r.

Projekt polega na przygotowaniu pokazów plenerowych mających na celu prezentację i przybliżenie mieszkańcom

Poznania informacji o kulturze osadnictwa olenderskiego w Wielkopolsce, w tym także w najbliższych okolicach Poznania

oraz Krainie 100 Jezior.

Ideą pokazów ma być przeniesienie na place miasta dawnej olenderskiej zagrody wiejskiej – w postaci przygotowanej

specjalnie scenografii montowanej na scenie oraz włączenie widzów – przechodniów, mieszkańców Poznania,

zgromadzonej podczas pokazów publiczności w życie prezentowanego na scenie domostwa, a więc jego codziennych prac

gospodarskich, rzemiosła i zwyczajów. Pokazy te będą pretekstem do opowieści o historii osadników olenderskich, ich

wpływie na rozwój kultury rolnej w całej Wielkopolsce. Realizacja zadania pozwoli na zaprezentowanie w centrum Poznania (w wybranym, uzgodnionym z odpowiednimi

zarządcami terenów miejscu i terminie), swego rodzaju „przenośnego skansenu”, wprowadzenie w obszar dużego miasta

wiejskiej zagrody, zaproszenia publiczności do wspólnego działania i prac.

Prócz pokazów rękodzielnictwa i prac gospodarstwa domowego w trakcie zadania przygotowany zostanie specjalny

scenariusz inscenizacji pozwalającej zaprezentować tradycje, zwyczaje i kulturę dotyczącą dawnych mieszkańców

Wielkopolski wywodzących się z osadnictwa olenderskiego.

Pokażemy zespoły muzyczne i folklorystyczne.

Impreza realizowana będzie odbywała się 22.07.2017r. na Starym Rynku w Poznaniu. Będą  prezentowane pokazy rękodzieła, prac gospodarstwa domowego i inscenizacje odtwarzające zwyczaje i dawne prace a

także przekazujące wiedzę na temat osadnictwa. W zajęcia te i w pokazy (np. wspólne tańce) włączani będą widzowie –

publiczność gromadząca się na placu. Uczestnictwo nie będzie niczym ograniczane.

Oprócz pokazów i inscenizacji w ramach zadania przygotowane zostaną również materiały informacyjne, które

prezentowane będą na wydrukowanych folderach – ulotkach oraz podczas trwającej ustawicznie prezentacji

multimedialnej dostępnej w ramach specjalnie zaprojektowanego miejsca scenografii. Miejsce to będzie dawało

możliwość spotkania z zaproszonymi do współpracy historykami, posłuchania prelekcji na temat np. wybranych

zwyczajów, praw osadnictwa, sposobów gospodarowania, ziół, dawnej kuchni.

Zadanie będzie również promowane w mediach – regionalnej tv i radiu, prasie, internecie oraz

za pośrednictwem specjalnych ulotek.

Niepowtarzalnym walorem zadania będzie możliwość spotkania mieszkańców dużego miasta z wsią, która „przyjdzie” na

miejski plac i tam zaprezentuje swe zwyczaje, tradycje, pozwoli przenieść się w czasie i przybliżyć dziedzictwo przeszłości,

by lepiej zrozumieć współczesność.

Realizatorzy zadania zakładają szczególne zainteresowanie wśród pokolenia młodzieży i dzieci, które będą mogły – np.

wraz z rodzicami przeżyć możliwość udziału w dawnych pracach, wykonać samodzielnie drobne przedmioty czy czynności,

poznać rytm dnia na wsi, a przy okazji poznać wiedzę na tematy osadnictwa olenderskiego, wielkopolskiej

wielokulturowości, ważnych, zasłużonych postaci, historii.

1wwww-olendrrski-poznan

 

 

 

Siepomaga.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close