Przekaż 1% podatku na Fundacje Olandia 2021

Przekazująć nam 1% od osób fizycznych możesz pobrać

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.1-procent-podatku-uratujmy-zycie-e1581975584642

To wspaniałe i proste narzędzie do wypełniania deklaracji podatkowych. Ponieważ program posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i powstał w oparciu o normę jakości ISO:9001 można być pewnym, iż będzie to zrobione bezbłędnie. Program posiada opcję aktywne deklaracje oraz kreator prowadzący „krok po kroku”. Posiada komplet deklaracji podatkowych a wypełnia się je nawet w 5 minut.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru dowolnej organizacji pożytku publicznego i przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja Olandia w Prusimiu posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), z czym związana jest możliwość przekazywania nam 1% podatku.

Lub

Wejść na :

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

I wypełnić deklaracje wpisując poniższe dane:

 Przekaż swój 1% podatku na fundacje Olandia!

Przekazując swój 1% wspierasz nasze programy:

Fundacja Olandia

KRS 0000349926

1

Nasze programy społeczne, są bardzo kosztowne dotyczą min: osób chorych oraz z niepełnosprawnością, gdzie środki przekazujemy na  leczenie, rehabilitacje, turnusy rehabilitacyjne i codzienne zdrowe życie, spełniamy marzenia tych którzy o marzeniach już całkowicie zapomnieli,  inkubator artystyczny został stworzony z myślą o rozwoju młodych lokalnych talentów z różnych dziedzin nie tylko artystycznych. Kolejnym naszym programem jest Kraina 100 Jezior, którą promujemy i pokazujemy jaki obszar powiatu Międzychodzkiego jest przyjazny dla życia mieszkańców oraz turystów, którzy mogą podziewać walory takie jak liczne jeziora, lasy, otulinę puszczy noteckiej, liczne zabytki i atrakcje turystyczne. W naszych programach społecznych nie zapomnieliśmy o ratowaniu zabytków, które są bardzo ważne. Zachęcamy do zerknięcia i prześledzenia co udało nam się uratować sw naszym skansenie. Poniżej przedstawiamy nasze programy społeczne.

  • Wszyscy Mamy Marzenia,
  • Pomaganie Potrzebującym,
  • Inkubator Artystyczny,
  • Rozwój Edukacyjny dzieci i młodzieży,
  • Rozwój Klastra Turystycznego Krainy 100 Jezior,
  • Ochronę zabytków osadnictwa Olenderskiego.

Drukowanie

 

 

Jak przekazać nam 1% podatku za rok podatkowy 2019 r.?
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok podatkowy 2017, w odpowiednich rubrykach zeznania, które zatytułowane jest „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisujemy jedynie nasz numer KRS: 0000349926. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). W swoim zeznaniu podatkowym możecie Państwo podać dodatkowe informacje, które w Waszej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez naszą Fundację pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel, konkretne dziecko).  Informacje te zostaną przesłane nam jako uzupełnienie przekazanych kwot. 1% podatku mogą przekazać nam:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
  • emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę

Jak prawidłowo wypełnić PIT?
1. Od ubiegłego roku nie zmieniły się zasady przekazywania 1% dla OPP, uległa jedynie zmianie numeracja poszczególnych okienek w formularzu PIT. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać 1% podatku właśnie naszej Fundacji (przykład dla najpopularniejszego PIT-37) w okienko 137 wpisujemy nr KRS: 0000349926a w okienku 138 wyliczoną kwotę. Zaznaczając okienko 138 zgadzacie się Państwo na przekazanie nam swoich danych osobowych (dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a ich bazę zarejestrowaliśmy w GIODO). W okienku 141 możecie Państwo podać nam dodatkowe informacje umożliwiające kontakt z Wami (np. e-mail).

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać 1% podatku właśnie naszej Fundacji, ale chcieliby Państwo, aby wnioskowana kwota trafiła do naszego konkretnego podopiecznego lub chcieliby Państwo wskazać konkretny cel należy: w okienko 137 wpisujemy nr KRS: 0000349926 a w okienku 138 wyliczoną kwotę. W okienku 139 wpisujemy cel szczegółowy, czyli konkretny cel lub Imię i Nazwisko dziecka. Zaznaczając okienko 140 zgadzacie się Państwo na przekazanie nam swoich danych osobowych (dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a ich bazę zarejestrowaliśmy w GIODO). W okienku 141 możecie Państwo podać nam dodatkowe informacje umożliwiające kontakt z Wami (np. e-mail).

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642x01

 

Darowizna od osób prawnych oraz osób fizycznych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Darowizny od osób prawnych
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Można odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób fizycznych
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
– przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf)
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Rachunek bankowy Fundacji Olandia

Santander Bank Polska 03 1090 1388 0000 0001 1430 9330

Siepomaga.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close