Bracia Oburzyńscy

Kacper

Kacper ur się 23.12.2008 roku W 5 tyg. Życia wystąpił bezdech który spowodował niedotlenienie, doszło do zapalenia płuc oraz wystąpił niedowład lewostronny. W wieku 3 miesięcy została rozpoznana padaczka pod postacią zespołu Westa, oraz obniżone napięcie mięśni. Kacperek rozpoczął intensywną rehabilitację w Ośrodku Wczesnej Interwencji. W wieku 5 miesięcy stwierdzono opóźnienie rozwoju. W wieku 8 miesięcy rozpoznano astmę oskrzelową. W marcu 2010 rozpoczął wczesne wspomaganie rozwoju, a w 2011  rozpoznano niedosłuch. Kacperek został objęty rehabilitacją poradni słuchu i mowy. W 2012 roku Kacperek uczestniczył w zajęciach terapeutycznych w Ośrodku Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Od 2009 roku jest pod opieką poradni genetycznej, od 2012 roku pod opieką poradni metabolicznej. Dwa razy hospitalizowany w kierunku chorób metabolicznych – rozpoznanie acyduria i zespół złego wchłaniania. W 2014 r Kacperek trafił do poradni psychiatrycznej, leczenie jest nadal kontynuowane. W lipcu 2016 Kacperek doznał uraz głowy – wstrząs mózgu. Uraz bardzo przyczynił się do nasilonych ataków padaczkowych.  Kacperek męczy się również z brakiem odporności (przejściowa leukopemia ) oraz immunizacją paciorkowca, którą zwalczamy antybiotykoterapią . W sierpniu wykryto wadę wzroku – astygmatyzm . Obecnie Kacper choruje na padaczka lekooporna , niedosluch , zaburzenia artykulacyjne mowy, obniżone napięcie mięśni, astmę, AZS, astygmatyzm oraz nadpobudliwość, jest pod stałą opieką wielospecjalistycznej – Poradni Neurologicznej,okulistycznej, alergologicznej, pulmonologicznej, Metabolicznej, psychiatrycznej, genetycznej, laryngologicznej oraz audiologicznej.
Kacper wymaga terapii , rehabilitacji oraz specjalistycznego leczenia .
Raz w roku Kacperek wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny – usprawniający w Zakopanem.

Mikołaj

Mikołaj ur. się 31.8.2004 roku jako zdrowe dziecko. W wieku 4 lat rozpoznano astmę oskrzelową. W wieku 6 lat rozpoznano ADHD oraz niedojrzałość emocjonalną. Wystąpiły Tiki nerwowe i wokalne Mikołaj jest pod opieką psychiatry. W wieku 8 lat rozpoznano padaczkę. W 2013 roku badania genetyczne wykazały dysmorfie twarzy i dłoni, rok później rozpoznano deformacje klatki piersiowej – szewska klatka oraz skolioza,  w 2015  rozpoznano wadę wzroku a w 2016 wiotkość mięśni.

Mikołaj znajduje się pod opieką wielospecjalistyczną – poradnia neurologiczna, psychiatryczna, psycholog, pulmonologogiczna,Torakochirurga, wad postawy oraz genetyczna.

Mikołaj ze względu na pogłębiającą się wadę klatki oraz kręgosłupa 2 – 3 razy w roku przebywa w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu na intensywnej rehabilitacji która trwa 6 tygodni. W przerwach między szpitalem wymaga intensywnej rehabilitacji, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń w basenie oraz masaży. Raz w roku uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem.

W zaleceniu z Poradni Genetycznej jest wskazane wykonanie badania macierzy u jednego z chłopców. Niestety badanie nie jest refundowane koszt badania 2200 zł .

Paweł

Paweł urodził się 5.5.2000 roku w 6 tygodniu wystąpił pierwszy epizod bezdechu rozpoznano zapalenie płuc, powiększoną granicę oraz atopowe zapalenie skory. Epizody bezdechu powtarzały się do 4 roku życia. Gdy miał 3 lat rozpoznano astmę oskrzelową i alergie  w 2003 roku rozpoznano również niedosłuch oraz padaczkę, a w 2009 rozpoznano zespół nadpobudliwości psychoruchowej z decyfitami uwagi – ADHD. Paweł ma również stwierdzone, Tiki, drżenie dłoni oraz zaburzenia grafi.

Paweł jest pod kontrolą Poradni neurologicznej, Psychiatrycznej, Audiologicznej, Pulmonologicznej oraz Genetycznej. Wymaga terapii psychologicznej i rehabilitacyjnej.

Przekaż swój 1% na Fundacje Olandia KRS 0000349926

Możesz również przekazać darowiznę dla Braci Oburzyńskich  wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Olandia 17 1090 1388 0000 0001 3199 0723!

Pomaganie Jest Fajne!

Idea Fair Play

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close